Havet er sentralt for å løse globale utfordringer innen mat, klima, helse og energi. Økt befolkningsvekst, matbehov og globale miljøutfordringer gjør havforskning, havressurser og marine næringer til noen av de aller viktigste satsingsområdene i vår tid. Skal vi takle utfordringene krever det nytenkning og økt samarbeid mellom ulike aktører.

I samarbeid med forsknings-, nærings- og organisasjonslivet i Bergen, ønsker vi å benytte muligheten The Tall Ships Races Bergen 2019 gir oss til å sette fokus på et viktig tema som bidrar til et større fotavtrykk etter selve arrangementet. Vi vil bidra til å skape et bredt prosjekt som kan samle et vidt spekter av aktører og interessenter, og som kan være en del av fremtiden i havbyen Bergen.

Blått Hav skal skape bevissthet og engasjement rundt havets utfordringer og belyse muligheter med tanke på bærekraft, teknologi og innovasjon. Dette er et initiativ fra CoEvent som prosjektleverandør for The Tall Ships Races Bergen 2019, The Dale Oen Experience, en ideell organisasjon som jobber for opplevelser og mestring for barn og ungdom, Bergen Kommune Næringsseksjonen, Accel, UiB, NCE Seafood, GCE Subsea, BTO, BKK, Green Sight, Akvariet og Bergen Havn.

Blått Hav Innovasjonsløp – en konkurranse for unge, som ønsker å skape noe selv! Løpet er en konkurranse koblet med et fagprogram over fem samlinger, som skal gå fram mot TSRB festivaldagene 21.-24. juli. Løpet er for alle som ønsker å lære mer om innovasjon, miljø og havet eller som har en idé de ønsker å utvikle. Blått Hav Innovasjonsløp har Kick Off 17. januar 2019 – her kan alle bli med for å høre mer om konkurransen, premier og konkrete caser man kan jobbe med. En pool med meget kunnskapsrike mentorer er med for å ledsage de som konkurrerer.

Les mer om våre mentorer her

© The Tall Ships Races Bergen 2019 2018