Bli utstiller

Markedsplassene er en del av livet og skutefesten, og skaper stemning og opplevelse for publikum og mannskapet på skutene.

Vi inviterer deg til å være med!

Du kan delta med matservering, aktiviteter for publikum eller med produkter som er knyttet til våre verdier:
Ungdom, sosialt engasjement
og maritim kultur.

Et av våre fokusområder rundt festivalen er miljø og bærekraft.
Du som utstiller forplikter deg dermed til å hjelpe oss til å opprett
holde dette fokuset før, under og i etterkant av arrangementer,
blant annet ved å begrense bruk av flyers, og bruke miljøvennlig
servise. 
Under Tall Ships Races 2019 skal vi ha to hovedområder for Markedsplassen. 
Festningskaien; Område med scene, food truck, mat og drikke, sitteplasser,  og markedsboder. 
Koengen: Festivalområde med hovedscene, food trucks, aktiviteter, karuseller og markedsplass. 
For å leie en standplass må du være registrert med organisasjonsnummer. 
I vurderingen av søknaden legges det vekt på at produktet eller aktiviteten din holder en kvalitet som bidrar positivt til opplevelsen av arrangementet.

SØK HER!

© Tall Ships 2018