Bli utstiller

Markedsplassene rundt kaien er en del av livet og skutefesten, og skaper stemning og opplevelse for publikum og mannskapet på skutene, og vi inviterer deg til å være med!

Du kan delta med matservering, aktiviteter for publikum eller med produkter som er knyttet til våre verdier som ungdom, sosialt engasjement, og maritim kultur og næring. For å leie en standplass må du være registrert med organisasjonsnummer. I vurderingen av søknaden legges det vekt på at produktet eller aktiviteten din holder god kvalitet som bidrar positivt til opplevelsen av hele arrangementet.

Mer informasjon om det praktiske kommer senere, men ikke nøl med å ta kontakt allerede nå for å sikre din plass!

© Tall Ships 2018