Kick Off For The Tall Ships Races Bergen 2019!

The Tall Ships Races Bergen 2019 og CoEvent samlet Hovedkomiteen og næringslivet i Bergen om bord på Statsraad Lehmkuhl i går. Prosjektleder, Morten Dahl Sebjørnsen ønsket velkommen og introduserte de engasjerte og eminente innlederne i Byrådsleder, Harald Schjelderup, Leder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke og Lars-Kristian Trellevik fra The Dale Oen Experience. Sponsoransvarlig for TSRB2019, Frode Ljones ga også gjestene et innblikk i dagens status, før han dro i gang «Nystemten» som seg hør og bør ved en slik anledning . Det var et mektig skue når de tre vakre, norske skværriggerne seilte sammen inn byfjorden og ga oss en liten forsmak på neste års store skutefest. Gjestene var samlet på dekk når Statsraad Lehmkuhl, Sørlandet og Christian Radich seilte sammen inn til verdens vakreste by. Takk til Haakon Vatle og mannskapet om bord på Statsraad Lehmkuhl som ga oss gode rammer for gjennomføring av dette arrangementet og god mat og drikke. Vi setter umåtelig stor pris på all drahjelp vi får frem mot neste års TSRB2019, og håper alle vil hjelpe  oss å spre budskapet, snakke varmt om arrangementet og fortsette å komme med gode innspill, slik at vi sammen kan levere tidenes skutefest neste sommer!   The Tall Ships Races Bergen 2019 and CoEvent gathered the main committee and business community in Bergen on board the Statsraad Lehmkuhl yesterday. Project Manager, Morten Dahl Sebjørnsen welcomed and introduced the committee and eminent leaders Harald Schjelderup, City council leader, Marit Warncke, Chamber of Commerce and Lars-Kristian Trellevik from The Dale Oen Experience.   Sponsor Manager for TSRB2019, Frode Ljones also gave the guests an insight into today’s status before singing «Nystemten» as one should on such an occasion.   It was a powerful sight when the three beautiful Norwegian Class A sailing ships sailed into the city fjord and gave us a small taste of next year’s event. The guests were gathered on deck when Statsraad Lehmkuhl, Sørlandet and Christian Radich sailed together into the world’s most beautiful city.   Thanks to Haakon Vatle and the crew aboard the Statsraad Lehmkuhl who gave us a good framework for the implementation of this event and good food and drink. We appreciate all the help we receive next year’s TSRB2019, and hope everyone will help us spread the message, talk warmly about the event and continue to make good contributions so that we can deliver the Tall Ships event together next summer!     

© The Tall Ships Races Bergen 2019 2019