Miljø

Handel, kystkultur og sjøfartstradisjoner er en viktig del av Bergen sin identitet. Havet er sentralt for å løse globale utfordringer innen mat, klima, helse og energi. Dette gjør havforskning, havressurser og marine næringer til et av de aller viktigste satsingsområdene i vår tid.

I tett samarbeid med Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, lokale og nasjonale forskningsmiljøer, næringslivet, innovasjonsmiljøene og andre aktører ønsker The Tall Ships Races Bergen 2019 å sette fokus på og legge til rette for dialog omkring gode løsninger for utfordringene vi sammen står ovenfor.

medseiler_trainee_baugspyd_seilskute
© Tall Ships 2018