Hovedkomitemøte

Fredag før påske var Hovedkomitéen for The Tall Ships Races Bergen 2019 samlet for første gang. Komitéen ledes av Byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup.

I løpet av to timer gikk vi igjennom visjon og framdrift i prosjektet. Det var mange innspill og mye positivt som ble diskutert rundt bordet. Hovedkomiteen skal være en aktiv gruppe, som er med på å løfte TSRB2019 til en flott skute- og folkefest. På bilde over er komitéens medlemmer, samt prosjektleverandør, CoEvent, samlet på Rådhuset i Bergen.

On the Friday before Easter, the Main Committee for The Tall Ships Races Bergen 2019 met for the first time. The committee is chaired by the City Council leader in Bergen, Harald Schjelderup. In the two hours we went through the vision and progress of the project. There was a lot of input and many positive discussions around the table. The main committee will be an active group involved in making TSRB2019 a great ship and folk festival. Pictured above are the members of the committee as well as project organisers, CoEvent, gathered at the City Hall in Bergen.

The members of the committee are as follows:

Medlemmer i komiteen er:

Harald Schjelderup
Marte Mjøs Persen
Anne Gine Hestetun
Julie Andersland
Anna Elisa Tryti
Dag Inge Ulstein
Pål Hafstad Thorsen
Per Morten Ekerhovd
Robert Rastad
Harm-Christian Tolden
Anne Iren Fagerbakke
Tor Corneliussen
Trine Samuelsberg
Johnny Breivik
Åsmund Andersen
Per Kartveit
Lars Morten Lothe
Leif Linde
Haakon Vatle
Marit Warncke
Harald Victor Hove
Ole Warberg
Roar Andersen
Ivar Lunde
Rune Titlestad
Eva Hille
Kjell Asle Djupevåg
Asbjørn Vilkensen
Vidar A.S. Fyllingsnes
Thorstein Selvik

 

© The Tall Ships Races Bergen 2019 2018