Blått Hav Kreativ møter Prosjekt Slurpen

Sulten på plast

I 2017 ble det plassert en Port Bin i Vågen ved navn «Slurpen». En Port Bin er en oppsamler for maritimt avfall som slurper i seg tang, plast, og annet overflatemateriale. Port Bin-en opereres av Bergen og Omegn Havnevesen (BOH), som tømmer oppsamleren daglig. Materialet blir dato-stemplet og oppbevart til videre sortering.

Blant materialet som blir samlet inn er alt fra plastemballasje og drikkeflasker, til sigaretter og andre tobakksvarer, i tillegg til emballasje i diverse materiale og med ulikt opphav.

Foto: Magne Turøy
Foto: Magne Turøy (ba.no)

Prosjekt Slurpen

Når oppsamleren ble installert engasjerte lærere og elever ved Rothaugen Skole seg og etablerte et samarbeid med BOH. Gjennom Prosjekt Slurpen kommer elever fra skolen til Havneverkstedet og sorterer gjennom materialet. Alt avfall blir sortert, kategorisert og registrert.

En kreativ opplevelse!

Gjennom Blått Hav Kreativ-prosjektet fikk elever fra 7. klasse ved Møhlenpris Oppveksttun muligheten til å være med på et besøk hos Slurpen. Her kledde de seg opp i vernetøy og ble kastet rett ut i sorteringsarbeidet. Funnene var verken overraskende for veteranene fra Rothaugen eller nykommerne fra Møhlenpris – det var plast og søppel i mange former: hardplast, mykplast, gummi og tau; til og med en hel reklameplakat var blitt Slurpet opp fra vågen.

Inntrykk og bevisstgjøring

Gjennom slike engasjerende aktiviteter ønsker Blått Hav å bevisstgjøre barn og unge rundt miljø- og klimautfordringer i havet. Pilotprosjektet Blått Hav Kreativ har som mål å vise de yngre generasjonene hvor reell problematikken er, men også inspirere dem til å ta tak, hvordan de kan ta tak og spre informasjonen videre.

Følg Blått Hav og videre prosjekter på www.blaatthav.no!

Bilder og tekst: Arvin Fard

© The Tall Ships Races Bergen 2019 2019