Blått Hav – et løsningsfokusert miljøinitiativ

Havet er sentralt for å løse globale utfordringer innen mat, klima, helse og energi. Økt befolkningsvekst, matbehov og globale klimautfordringer gjør havforskning, havressurser og marine næringer til noen av de aller viktigste satsingsområdene i vår tid. Skal vi takle utfordringene krever det nytenkning og økt samarbeid mellom ulike aktører. Hva kan vi gjøre for å øke utvikling og samarbeid, og kunnskapen vi har om havet? 

Blått Hav er et initiativ startet i forbindelse med The Tall Ships Races Bergen for å skape bevissthet og engasjement rundt havets utfordringer og muligheter med tanke på bærekraft, teknologi og innovasjon. The Tall Ships Races Bergen samarbeider om dette med ungdomssenteret The Dale Oen Experience, og innovasjons- og utviklingsakseleratoren Accel. Bergen Kommune og flere andre aktører støtter prosjektet, og ønsket er å inkludere så mange som mulig i tiden som kommer framover.  

Blått Hav retter seg mot ungdom og studenter når det i første omgang settes i gang et gratis fagprogram og en innovasjonsløp som skal gå fram mot festivalen neste år. Detter er for alle som er interessert i eller vil lære mer om innovasjon, miljø og havet – eller synes premiene bare virker megakule. Her er det allerede åpent for å melde seg på! Blått Hav Innovasjonsprogrammet starter for fullt med et Kick Off 17. januar 2019. 

Mer om hele prosjektet og de andre delene, samt påmelding kan du finne på blaatthav.no. 

Følg gjerne Blått Hav sin Facebook-side eller på Instagram (@heltblatthav) for holde deg oppdatert på hva vi driver med akkurat nå og hva som skjer videre! 

© The Tall Ships Races Bergen 2019 2018