Bli frivillig

Et stort arrangement trenger mange flinke folk! Som frivillig er du med og drar en av de viktigste aspektene i The Tall Ships Races Bergen 2019. Du er en brikke i et stort puslespill, som til sammen skal gjøre Bergen den beste vertshavnen i The Tall Ships Races. Samtidig får du være med på en opplevelse for livet.

Det vil være behov for til sammen ca 300 engasjerte frivillige under dagene, i mange forskjellige roller.

En påmelding vil komme etter hvert, men skulle du ha spørsmål allerede nå, er det bare å ta kontakt med vår prosjektleder:

Morten Dahl Sebjørnsen
Tlf: 40 05 40 85
E-post: morten@coevent.no

© Tall Ships 2018